Jika diketahui f(2)=5 dan f(5)=8 dengan rumus fungsi f(x)=ax + b,nilai f(10) adalah

jika diketahui f(2)=5 dan f(5)=8 dengan rumus fungsi f(x)=ax + b,nilai f(10) adalah

Linear Fungsi

f(x) = ax + b

f(2) = 2a + b = 5
f(5) = 5a + b = 8
_____________(-)
-3a = -3
a = 1

f(2) = 5
2a + b = 5
2(1) + b = 5
b = 3

f(x) = ax + b
f(x) = x + 3

f(10) = 10 + 3 = 13

Nilai f(10) adalah 13.

Baca Juga :  Tuliskan 5 contoh dari tata nama senyawa : 2. Basa