Diketahui rumus f(x) = 2x-5. Jika f(k)= -15, nilai k adalah….

18. Diketahui rumus f(x) = 2x-5. Jika f(k)= -15, nilai k adalah….
A. -10
B. -5
C. 5
D. 10

Jawaban : B. -5

Ingat:
jika diketahui f(x)=ax+b maka nila f(k)=kx+b

Diketahui:
f(x) = 2x-5 dan f(k)= -15

sehingga diperoleh:
f(x) = 2x-5
f(k) = 2(k)-5
-15 = 2k-5
-15+5=2k
-10=2k
-10/2=k
-5=k

Dengan demikian, nilai k adalah -5
Jadi, jawaban yang benar adalah B

Baca Juga :  Penyelesaian dari 3x - 5 < x + 7 adalah