Jika matriks A = [(-3 x) (-2 6)] merupakan matriks singular, tentukan nilai x

Jika matriks A = [(-3 x) (-2 6)] merupakan matriks singular, tentukan nilai x

syarat matriks singular :
determinan = 0

A = |-3 x||-2 6|

det A = |A| = 0
-3(6) – x(-2) = 0
-18 + 2x = 0
2x = 18
x = 9

Nilai x adalah 9.

Baca Juga :  Diketahui panjang diagonal ruang kubus adalah 6√2, maka panjang rusuk kubus tersebut