Diketahui f(x)=3×+6 dan g(x)=2×-4 tentukan (fog)-1(x)

Diketahui f(x)=3×+6 dan g(x)=2×-4 tentukan (fog)-1(x)

jawaban untuk soal di atas adalah (f o g)-¹(x) = (x+6)/6

Ingat kembali:
1. (f o g)(x) = f(g(x))
2. f(x) = ax+b, a ≠ 0. maka f-¹(x) = (x–b)/a, a ≠ 0
3. a(b–c) = a·b–a·c
4. –a+b = –(a–b) jika a > b
5. a–(–b) = a+b

Diketahui:
f(x) = 3x+6
g(x) = 2x–4
Ditanya:
(f o g)-¹(x) = …..
Jawab:
Menentukan (f o g)(x):
(f o g)(x)
= f(g(x))
= f(2x–4)
= 3(2x–4)+6
= 3·2x–3·4+6
= 6x–12+6
= 6x–(12–6)
= 6x–6

Menentukan (f o g)-¹(x):
(f o g)(x) = 6x–6
➡️ a = 6, b = –6
maka:
(f o g)-¹(x)
= {x–(–6)}/6
= (x+6)/6

Jadi, rumus (f o g)-¹(x) adalah (f o g)-¹(x) = (x+6)/6

Baca Juga :  Dalam mengambil keputusan, biasanya Anda ....