Tentukan formula untuk g(x), jika diketahui :

Tentukan formula untuk g(x), jika diketahui :
a) f(x) = x² + 4 dan (gof)(x) = 3x² + 20 x² +34
b) f(x) = x² – x + 1 dan (gof)(x) = x^² – 2x² – 3x² + 4x +5

Jawabannya adalah
a. g(x) = 23x – 58
b. g(x) = -4x + 9

Komposisi dua fungsi dirumuskan :
(fog) (x) = f(g(x))

Diketahui :
a) f(x) = x² + 4
(gof)(x) = 3x² + 20 x² +34
g(f(x)) = 23 x² +34
g(x²+4) = 23 x² +34
Misalkan : y = x²+4 → y – 4 = x²
g(y) = 23(y-4) + 34
= 23y – 92 + 34
= 23y – 58
Maka :
g(x) = 23x – 58

b) f(x) = x² – x + 1
(gof)(x) = x² – 2x² – 3x² + 4x +5
g(f(x)) = -4x² + 4x + 5
g(x²-x+1) = -4(x²-x) + 5
Misalkan : y = x² – x + 1 → y – 1 = x² – x
g(y) = -4(y-1) + 5
g(y) = -4y + 4 + 5
= -4y + 9
Maka :
g(x) = -4x + 9

Jadi diperoleh formula g(x) untuk masing-masing fungsi dan komposisi fungsi di atas, yaitu :
a. g(x) = 23x – 58
b. g(x) = -4x + 9

Baca Juga :  Pada simpangan terjauh, maka kecepatan benda bernilai...