Breaking News

Perbandingan antara a:b = 9:10 jika b = 70 maka nilai a =…

Perbandingan antara a:b = 9:10
jika b = 70 maka nilai a =…

Jawaban: a=63

Ingat!
a:b=c:d
a=(b·c)/d

Diketahui:
a:b = 9:10 dan b=70

Sehingga diperoleh:
a:b = 9:10
a=(b·9)/10
a=((70)·9)/10
a=630/10
a=63

Jadi, nilai a=63

Baca Juga :  Ayam petelur diberi perlakuan khusus agar dapat menghasilkan telur telur ayam yang dihasilkan oleh .....