Diketahui rumus suatu fungsi f(x) = ax + b, jika f(3) = 14 dan f (–2) = –1, maka nilai dari 3a – 2b adalah…

Diketahui rumus suatu fungsi f(x) = ax + b, jika f(3) = 14 dan f (–2) = –1, maka nilai dari 3a –
2b adalah…

Jawaban yang benar adalah -1.

Ingat!
Jika f(x) = ax + b maka f(c) = ac + b
Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan metode eliminasi yaitu mengurang atau menambahkan kedua persamaan untuk menghilangkan salah satu variabelnya.

Diketahui
f(x) = ax + b
f(3) = 14
f(-2) = -1

Perhatikan perhitungan berikut
f(3) = 14
a(3) + b = 14
3a + b = 14 …….(1)

f(-2) = -1
a(-2) + b = -1
-2a + b = -1 ……(2)

Eliminasi persamaan (1) dan (2)
3a + b = 14
-2a +b = -1
——————(-)
5a = 15
a = 15/5
a = 3

3a + b = 14
3(3) + b = 14
9 + b = 14
b = 14 – 9
b = 5

Sehingga
3a – 2b = 3(3) – 2(5) = 9 – 10 = -1

Dengan demikian nilai dari 3a – 2b adalah -1.

Baca Juga :  Contoh puisi dengan nama keysha