Breaking News

Turunan dari f(x) = 10x pangkat ½ adalah…

Turunan dari f(x) = 10x pangkat ½ adalah…

Jawaban yang benar adalah f'(x) = 5/√x

Ingat kembali:
f(x) = ax^n maka f'(x) = n·a·x^(n–1)
ax^–n = a/(x^n)
a^½ = √a

f(x) = 10x^½
f'(x) = ½·10·x^(½–1)
f'(x) = 5·x^–½
f'(x) = 5/(x^½)
f'(x) = 5/√x

Jadi, turunan dari fungsi di atas adalah f'(x) = 5/√x

Baca Juga :  Gurat sisi yang terdapat pada tubuh ikan memiliki fungsi yaitu ....