Breaking News

T.ABCD limas segi empat beraturan, TA = 20 cm, AB = 24 cm. Luas limas tersebut adalah

T.ABCD limas segi empat beraturan, TA = 20 cm, AB = 24 cm. Luas limas tersebut adalah

TD²= TA²-AD²
= 20² – 12²
= 400-144
TD²= 256
TD = √256
TD = 16 cm

Luas limas= luas alas + 4×luas segitiga
= s×s+4×½×a×t segitiga
= 24×24+4×½×24×16
= 576+48×16
= 576+768
= 1.344 cm²
Jadi luas limas tersebut adalah 1.344 cm²

Baca Juga :  Apa yang dimaksud dengan adaptasi