Diketahui sin a = 3/5 dan cos b = 12/13 dengan a dan b sudut lancip, Tentukan nilai dari = a. sin ( A – B) = …. b. cos (A – B) =….

Diketahui sin a = 3/5 dan cos b = 12/13 dengan
a dan b sudut lancip, Tentukan nilai dari =
a. sin ( A – B) = ….
b. cos (A – B) =….

Jawaban :
a) 16/65
b) 63/65

 

Kesimpulan,
a. sin ( A – B) = 16/65
b. cos (A – B) = 63/65

Baca Juga :  Apa yang dimaksud dengan campuran heterogen dan campuran homogen ?