Diket: suatu bole memiliki volume 113,04 cm ditanya: hitunglah diameter bola tersebut!

diket: suatu bole memiliki volume 113,04 cm ditanya: hitunglah diameter bola tersebut!

Jawaban : 6 cm

Konsep :
Volume bola
V = 4/3 x π x r³
Dimana
π = 3,14
r = jari-jari
d = diameter
d = 2r

Pembahasan :
Diketahui V = 113,04 cm³
Sehingga
V = 113,04
4/3 x π x r³ = 113,04
4/3 x 3,14 x r³ = 113,04
4/3 x r³ = 113,04/3,14
4/3 x r³ = 36
r³ = 36 : 4/3
r³ = 36 x 3/4
r³ = 27
r = ±∛27
r = ±3 (ambil nilai positif untuk ukuran)
r = 3

d = 2r
d = 2 . 3
d = 6

Dengan demikian, diameter bola tersebut adalah 6 cm.

Baca Juga :  Sebidang tanah memiliki ukuran panjang (x + 4)m dan lebar (x – 3)m. Berapa luas tanah jika diketahui x = 8 ..... A. 48 m² B. 60 m² C. 72 m² D. 80 m² Dengan cara ✔✔​