Breaking News

Diketahui f(x) = 2x-1 dan g(x) = x² + x nilai x yang memenuhi (fog)(x) = 11 adalah …

Diketahui f(x) = 2x-1 dan g(x) = x² + x nilai x yang memenuhi (fog)(x) = 11 adalah …

Komposisi Fungsi

f(x) = 2x – 1
g(x) = x² + x

(fog)(x) = 11
f(g(x)) = 11
2 g(x) – 1 = 11
2 g(x) = 11 + 1
g(x) = 12/2
x² + x = 6
x² + x – 6 = 0
(x + 3)(x – 2) = 0
x = -3 atau x = 2

Nilai x yg memenuhi adalah -3 dan 2.

Baca Juga :  Tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa berikut: 13. Na2S2O3