Pengaruh kerajaan maritim pada masa islam

Pengaruh kerajaan maritim pada masa islam

Pengaruh Kerajaan Maritim pada masa Islam adalah lebih mudah dalam menyebarkan ajaran dan budaya Islam kepada daerah atau bangsa lain.

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.

Kerajaan maritim berarti kerajaan yang jika dilihat dari letaknya dekat dengan lautan atau pesisir pantai, jika dilihat dari mata pencaharian rakyatnya adalah mengandalkan hasil laut, atau melakukan perdagangan di pesisir pantai, dapat dilihat pula kerajaan tersebut membangun pelabuhan transit dimana dapat menarik para pedagang atau kapal asing untuk sekedar singgah atau bongkar muat barang. Kerajaan maritim sudah terbentuk sejak masa Hindu-Budha dan masih berlangsung pada masa Islam. Biasanya kerajaan maritim dapat membawa kemajuan besar bagi kerajaannya dan juga dalam ajaran dan kebudayaan Islam.

Seperti yang telah dibahas di atas, kerajaan maritim biasanya banyak berhubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain atau kerajaannya banyak disinggahi pedagang dari daerah atau bangsa lain dan hal itu berpengaruh dengan lebih mudahnya kerajaan Islam tersebut menyebarkan pengaruh ajaran dan budaya Islam kepada orang lain.

Dengan demikian, pengaruh Kerajaan Maritim pada masa Islam adalah lebih mudah dalam menyebarkan ajaran dan budaya Islam kepada daerah atau bangsa lain.

Semoga membantu yaa :))

Baca Juga :  Volume sebuah kubus adalah 343 cm³, maka luas permukaan kubus tersebut adalah