Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan-pertidaksamaan berikut. p. ((1/2)x) – 3 ≥ ((1/4)x) – 5

Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan-pertidaksamaan berikut. p. ((1/2)x) – 3 ≥ ((1/4)x) – 5

Jawaban : Hp = { x|x≥-4, x∈R}

Konsep
Untuk pertidaksamaan ax + b ≥ 0
Himpunan penyelesaian = { x|x ≥ -b/a, x∈R}

Penyelesaian
((1/2)x) – 3 ≥ ((1/4)x) – 5
(1/2)x-(1/4)x ≥ 3 – 5
2x – x ≥ 6 – 10
x ≥ -4

Hp = { x|x≥-4, x∈R}

Jadi Himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ((1/2)x) – 3 ≥ ((1/4)x) – 5 adalah Hp = { x|x≥-4, x∈R}

Baca Juga :  Jelaskan cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah!