Akar-akar persamaan kuadrat 2 x² + 10-75 = 0 adalah X₁ dan X₂ Tentukan hasil penjumlahan x₁ + x² dan perkalian X¹ × X²

Akar-akar persamaan kuadrat

2 x² + 10-75 = 0
adalah
X₁ dan X₂
Tentukan hasil penjumlahan
x₁ + x² dan perkalian X¹ × X²

Akar-akar persamaan kuadrat

Jawaban

x² + 10x – 75 = 0

a = 1, b = 10, c = -75

 

x1 + x2 = -b/a = -10/1 = -10

x1 . x2 = c/a = -75/1= -75

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  (-3)⁵+(-3)⁴°