Diketahui segitiga ABC. Panjang AC = 12 + 2√2. Besar sin sudut A= ½√3 . Luas segitiga ABC=36√6 . Tentukan panjang AB…

Diketahui segitiga ABC. Panjang AC = 12 + 2√2. Besar sin sudut A= ½√3 . Luas segitiga ABC=36√6 . Tentukan panjang AB…

Jawaban: 18√2(12 – 2√2)/17

Konsep:
sebuah segitiga ABC mempunyai luas
Luas = ½ · AC · AB · sin A
Luas = ½ · AC · BC · sin C
Luas = ½ · AB · BC · sin B

Pembahasan:
Luas = ½ · AC · AB · sin A
36√6 = ½ · (12 + 2√2) · AB · ½√3
36√6 = ¼√3 · (12 + 2√2) · AB
36√6 / ¼√3 = (12 + 2√2) · AB
36·4√6 / √3 = (12 + 2√2) · AB
144√(3·2) /√3 = (12 + 2√2) · AB
144√3·√2 /√3 = (12 + 2√2) · AB
144√2 = (12 + 2√2) · AB
144√2/(12 + 2√2) = AB
144√2(12 – 2√2)/(12 + 2√2)(12 – 2√2) = AB
144√2(12 – 2√2)/(12² – (2√2)²) = AB
144√2(12 – 2√2)/(144 – 8) = AB
144√2(12 – 2√2)/136 = AB
18√2(12 – 2√2)/17 = AB

Jadi panjang AB adalah 18√2(12 – 2√2)/17

Baca Juga :  Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, pemerintah indonesia menerapkan system nilai tukar, di mana nilai tukar rupiah dan valuta asing dibiarkan bebas dan bergantung pada mekanisme pasar. sistem nilai tukar yang diterapkan di indonesia ini dinamakan ...