Breaking News

Diketahui f(x)=3x+4 dan g(x)=2x−1 untuk x∈R. Tentukan fungsi-fungsi berikut! (f−g)(x)

Diketahui f(x)=3x+4 dan g(x)=2x−1 untuk x∈R. Tentukan fungsi-fungsi berikut! (f−g)(x)

Jawabannya adalah x + 5

Konsep :
(f-g)(x) = f(x) – g(x)

Jawab :
(f-g)(x) = 3x + 4 – (2x – 1)
= 3x + 4 -2x + 1
= 3x – 2x + 4 + 1
= x + 5

Jadi (f−g)(x) = x + 5

Baca Juga :  Diketahui relasi dari himpunan A={0,2,3,5} ke B={2,4,5,7,8} adalah "dua kurangnya dari”. Himpunan pasangan berurutannya adalah