Tentukanlah perbandingan trigonometri untuk sinus α, cosinus α, dan tangen α pada masing-masing segitiga berikut ini!

Tentukanlah perbandingan trigonometri untuk sinus α, cosinus α, dan tangen α pada masing-masing segitiga berikut ini!

Tentukanlah perbandingan trigonometri untuk sinus α, cosinus α, dan tangen α pada masing-masing segitiga berikut ini!

Jawabannya adalah sin α = 5/13, cos α = 12/13 dan tan α = 5/12.

Pembahasan :
Ingat!
sin α = sisi depan α/sisi miring α
cos α = sisi samping α/sisi miring α
tan α = sisi depan α/sisi samping α
sisi depan α = √(sisi miring α ² – sisi samping α ²)

Maka :
sisi depan
= √(13² – 12²)
= √(169 – 144)
= √25
= 5

Sehingga :
sin α = 5/13
cos α = 12/13
tan α = 5/12

Jadi, sin α = 5/13, cos α = 12/13 dan tan α = 5/12.

Baca Juga :  Diketahui limas segiempat beraturan T.ABCD dengan panjang AB = 8 cm dan panjang TC = 8√2. Tentukan jarak titik A terhadap rusuk TC​