Diketahui f(x)=3x−6 dan g(x)=x+4 Tentukan fog

Diketahui f(x)=3x−6 dan g(x)=x+4 Tentukan fog

Jawaban yang benar adalah (f o g)(x) = 3x + 6.

Asumsikan soal : Diketahui f(x)=3x−6 dan g(x)=x+4 Tentukan (fog)(x) .

Sifat :
(f o g)(x) = f(g(x))

f(x) = 3x – 6
g(x) = x + 4

(f o g)(x) = f(g(x))
= f(x + 4) —> substitusi x pada f(x) dengan x + 4
= 3(x + 4) – 6
= 3x + 12 – 6
= 3x + 6

Jadi, (f o g)(x) = 3x + 6.

Baca Juga :  Jika f(x)=(2x−1)² (x+2), maka f′(x)=…