Diketahui |a| = 2, |b| =√2 ,dan sudut antara a dan b adalah 45°,maka nilai a.b adalah….. A.2 B.2√2 C.2√3 D.3 E.3√2

diketahui |a| = 2, |b| =√2 ,dan sudut antara a dan b adalah 45°,maka nilai a.b adalah…..
A.2
B.2√2
C.2√3
D.3
E.3√2

Jawaban yang benar adalah A. 2

Ingat kembali:
Perkalian dot dua vektor a dan b dirumuskan:
a·b = |a||b| cos θ
dimana:
|a| = panjang vektor a
|b| = panjang vektor b
θ = sudut antara vektor a dan b

Ingat juga:
cos 45⁰ = √2/2
a × (b/c) = (a/c) × b
√a × √a = a

Diketahui:
|a| = 2
|b| = √2
θ = 45⁰
Ditanya:
a·b = ….
Jawab:
a·b = |a||b| cos θ
a·b = 2 × √2 × cos 45⁰
a·b = 2 × √2 × (√2/2)
a·b = (2/2) × √2 × √2
a·b = 1 × 2
a·b = 2

Jadi, nilai dari a·b adalah 2
Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A

Baca Juga :  Has 6. Perhatikan diagram kartesius berikut. B a. b. C. d. 35 13. Pe 28 15 - A 2 3 4 5 6 7 8 llustrator: Jarot Raharjo Diagram di atas menyatakan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Nilai n adalah ..... a. 36 40 b. 38 d. 45 C.​

Leave a Reply

Your email address will not be published.