Diketahui fungsi f(x) = x – 5 dan g(x) = x² – 3x – 4. Fungsi komposisi (f o g)(x)

Diketahui fungsi f(x) = x – 5 dan g(x) = x² – 3x – 4. Fungsi komposisi (f o g)(x)

Jawaban : (fog)(x) = x² – 3x – 9

Perhatikan penjelasan berikut ya.

Ingat kembali pada komposisi fungsi f(x) dan g(x) berlaku:
(fog)(x) = f(g(x))
(gof)(x) = g(f(x))

Diketahui: f(x) = x – 5 dan g(x) = x² – 3x – 4

Ditanya : (fog)(x) = … ?

Maka:
(fog)(x) = f(g(x))
(fog)(x) = f(x² – 3x – 4)
(fog)(x) = (x² – 3x – 4) – 5
(fog)(x) = x² – 3x – 4 – 5
(fog)(x) = x² – 3x – 9

Jadi, (fog)(x) = x² – 3x – 9.

Semoga membantu.

Baca Juga :  Apa yang dimaksud dengan satuan internasional