Breaking News

Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x²+5x-12=0 adalah

Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x²+5x-12=0 adalah

Jawaban: 4/3 dan -3.

Konsep:
akar-akar persamaan dari ax² + bx + c = 0 adalah:
x = (-b ± √(b² – 4ac) ) / 2a

Pembahasan:
dengan konsep diatas, kita dapat mencari akar-akar persamaan kuadrat dari 3x²+5x-12 = 0 dengan cara berikut:

diketahui
a = 3
b = 5
c = -12

maka,
x = (-b ± √(b² – 4ac) ) / 2a
x = (-5 ± √(5² – 4(3)(-12)) ) / 2(3)
x = ( -5 ± √(25 + 144 ) / 6
x = ( -5 ± √169 ) / 6
x = (-5 ± 13) / 6

jadi,
x1 = (-5+13)/6
x1 = 8/6
x1 = 4/3

dan

x2 = (-5-13)/6
x2 = -18/6
x2 = -3

Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat 3x²+5x-12=0 adalah 4/3 dan -3.

Baca Juga :  Menjelaskan penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan​