Akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah -4 dan 6. Persamaan kuadrat tersebut adalah ….

Akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah -4 dan 6. Persamaan kuadrat tersebut adalah ….

Jawaban

x² – 2x – 24 = 0

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

x1 = -4

x2 = 6

 

x1 + x2 = -4 + 6 = 2

x1 . x2 = -4 . 6 = -24

 

mak PK nya adalah

x² – 2x + (-24) = 0

x² – 2x – 24 = 0

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Luas permukaan ...