Apa bahasa jawanya ,kamu dimana

apa bahasa jawanya ,kamu dimana

Bahasa Jawa -kamu dimana- adalah ‘kowe ana ngendi?’ atau ‘sampeyan ndek endi?’

Mari kita simak pembahasannya
Ukara pitakon yaiku ukara sing isine pitakonan ngenani bab sing durung diweruhi supaya dadi weruh. Ukara pitakon nduweni titikan yaiku anane tandha pitakon (?) ing pungkasaning ukara.
Tembung-tembung sing lumrah digunakake ing ukara pitakon yaiku
APA, tembung kanggo nakokake objek
SAPA, tembung kanggo nakokake wong
NGENDI, tembung kanggo nakokake panggonan
KAPAN, tembung kanggo nakokake wayah, wektu
KENA APA, tembung kanggo nakokake sebab, alesan
KEPRIYE, tembung kanggo nakokake cara
Ukara pitakon iki uga bisa dipengaruhi karo logat lan dhialeg saben daerah. Tuladhane tembung -kepriye- ing dhaerah kulon bisa disingkat -piye-. Dene ing dhaerah wetan ganti dadi -ya apa (yakopo)-.

Jadi, bahasa Jawanya -kamu dimana- adalah ‘kowe ana ngendi?’ atau ‘sampeyan ndek endi?’

Baca Juga :  123+456