2x -5x+3 cari lah akar akar nya berserta cara nya​

2x -5x+3 cari lah akar akar nya berserta cara nya​

Jawaban

x = 1 atau x = 3/2

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2x -5x+3 = 0

(2x – 3)(x – 1) = 0

2x – 3 = 0 atau x – 1 = 0

2x = 3. x = 1

x = 3/2

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Perhatikan gambar di bawah ini! Jika massa balok 2 kg, maka balok akan bergerak dengan percepatan... m/s^2.