Breaking News

Tuliskan semua himpunan bagian dari Q={6 7 8 9}​

Tuliskan semua himpunan bagian dari Q={6 7 8 9}​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

himpunan bagian dari Q

= [{6}, {7}, {8}, {9}, {6, 7}, {6, 8}, {6, 9}, {7, 8}, {7, 9}, {8, 9}, {6, 7, 8}, {6, 7, 9}, {7, 8, 9}, {6, 7, 8, 9}, { }]

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  1.Kepriye carane nulis wacana? Terangna kanthi ringkes! Wangsulan: 2.Apa wae kang perlu digatekake nalika nyempurnakake wacana? Wangsulan:​