Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan |3x+2|≤7 adalah ….

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan |3x+2|≤7 adalah ….

a. {x|x≤−3 atau x≥5/3,x∈R}
b. {x|x≤−5/3 atau x≥3,x∈R}
c. {x|−3≤x≤5/3,x∈R}
d. {x|−3≤x≤−5/3,x∈R}
e. {x|−5/3≤x≤,x∈R}

jawabannya: C ({x|-3≤x≤-5/3,x€R})

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Sebuah teropong bintang mempunyai jarak focus lemsa okuler 5cm.perbesaran teropong untuk mata normal adalah 30 kali.tentukan panjang teropong dan jarak focus lemsa objektif