Tentukan himpunan penyelesaian tiap persamaan berikut

Tentukan himpunan penyelesaian tiap persamaan berikut

a. ( y – 3 ) ( y – 5 ) = 0

b. 2x ( x – 3 ) = 0

c. ( 2x + 5 ) ( x – 7 ) = 0

d. (4y + 4 ) ( 3y – 3 ) = 0

e. ( 3x – 1 )(2x + 8 ) = 0

Persamaan Kuadrat
akar akar

tentukan himpunan penyelesaian tiap persamaan berikut

 

a. ( y – 3 ) ( y – 5 ) = 0
y – 3= 0   atau  y – 5 =0
y =  3  atay y =  5
HP  y = { 3 ,  5}

 

b. 2x ( x – 3 ) = 0
2x = 0  atau x – 3 = 0
x= 0  atau x =  3
HP x = {0, 3}

 

c. ( 2x + 5 ) ( x – 7 ) = 0
2x + 5= 0  atau x –  7= 0
2x = – 5  atau  x=  7
x= – 5/2  atau x = 7
HP  x ={ – 5.2 ,   7}

d. (4y + 4 ) ( 3y – 3 ) = 0
4y + 4= 0   atau 3y – 3=  0
4y= – 4  atau  3y = 3
y = – 1   atay  y = 1
HP  y = { – 1 ,   1 }

 

e. ( 3x – 1 )(2x + 8 ) = 0
3x -1 = 0  atau  2x + 8  = 0
3x = 1   atau 2x = -8
x=  1/3   atau x = –  4

HP x = { – 4,  1/3}

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Seseorang yang beriman kepada rasul Allah SWT akan menjadikan rasul sebagai ...