1. Tentukan akar – akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC a. x²+7x+6=0

1. Tentukan akar – akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC
a. x²+7x+6=0

Jawaban yang benar adalah
-6 atau -1

Pembahasan :

Konsep
Akar-akar persamaan kuadrat
ax²+bx+c = 0
Dengan rumus ABC
x₁₂ = (-b± √(b²-4.a.c))/(2a)

Diketahui
x²+7x+6= 0
a = 1
b = 7
c = 6

x₁₂ = (-b± √(b²-4.a.c))/(2a)
x₁₂ = (-7± √(7²-4.1.6))/(2.1)
x₁₂ = (-7± √(49-24))/2
x₁₂ = (-7± √25 )/2
x₁₂ = (-7± 5)/2
x₁ = (-7+5)/2 = -2/2 = -1
x₂ = (-7-5)/2 = -12/2 = -6

Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah -6 atau -1

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  1. Pernyataan yang tepat dari 2⁷ 2. Hasil dari 3⁴ x 3² : 3⁵ 3. Nilai dari 3²+ 2³ – 5² 4. Hasil dari pemangkatan { 2/3 }³ 5. Bentuk sederhana dari ( 7³ )⁴ : 7⁵​