Lim (√4x²+6x-7 -2x+1) x=∞

Lim (√4x²+6x-7 -2x+1)
x=∞

Jawaban yang benar adalah 5/2.

Ingat!
lim(x->∞)√(ax²+bx+c)-√(ax²+px+q) = (b-p)/(2√a)

Perhatikan perhitungan berikut
lim(x->∞)√(4x²+6x-7)-2x + 1
= lim(x->∞)√(4x²+6x-7) – (2x – 1 )
= lim(x->∞)√(4x²+6x-7) – √(2x – 1)²
= lim(x->∞)√(4x²+6x-7) – √(4x² – 4x + 1)
= (6 – (-4))/(2√4))
= (6+4)/(2.2)
= 10/4
= 5/2

Dengan demikian hasil dari lim(x->∞)√(4x²+6x-7)-2x + 1 = 5/2.

Baca Juga :  Kertas lakmus bila terkena air akan berwarna