Breaking News

Nilai dari ²log 5 x ⁷log 8 x ⁵log 6 x ⁶log 7 adalah

nilai dari ²log 5 x ⁷log 8 x ⁵log 6 x ⁶log 7 adalah

Jawaban yang benar adalah 3

Sifat logaritma :
^a log b · ^b log c = ^a log c
^a log a = 1
^a log b^n = n · ^a log b

Pada perkalian bilangan berlaku sifat komutatif :
a · c = c · a

Pembahasan :
²log 5 · ⁷log 8 · ⁵log 6 · ⁶log 7 = ⁷log 8 · ²log 5 · ⁵log 6 · ⁶log 7
= ⁷log 8 · ²log 6 · ⁶log 7
= ⁷log 8 · ²log 7
= ⁷log 2³ · ²log 7
= 3 · ⁷log 2 · ²log 7
= 3 · ⁷log 7
= 3 · 1
= 3

Jadi nilai dari ²log 5 · ⁷log 8 · ⁵log 6 · ⁶log 7 = 3

Baca Juga :  Intensitas sebuah sumber bunyi pada A berjarak 5 m dari sumber adalah 10^-8 watt/m². Jika jarak pendengaran digeser (ke titik B) menjauh 5 m dari semula intensitas yang terjadi adalah ... watt/m².