Diketahui fungsi f(x)=2x-3 Dan g(x)=x²+2x-3.Nilai dari (f.g)(2) adalah

diketahui fungsi f(x)=2x-3 Dan g(x)=x²+2x-3.Nilai dari (f.g)(2) adalah

f(x) = 2x – 3
g(x) = x² + 2x – 3
f.g(2) = f(gx)(2)
= 2(x² + 2x – 3) – 3
= 2(2² + 2(2) – 3) – 3
= 2(4 + 4 – 3) – 3
= 2 (5) – 3 = 10 – 3 = 7.

Baca Juga :  Harga 7 jeruk 5.600 rupiah hitunglah harga untuk 1 jeruk 3 jeruk 10 jeruk 59 jeruk 148