Tentukan 10 bilangan pertama yang merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut, dengan cara penjumlahan! 6

Tentukan 10 bilangan pertama yang merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut, dengan cara penjumlahan!
6

Jawaban : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.

10 bilangan pertama dari penjumlahan 6 adalah
Bilangan ke-1 = 6
Bilangan ke-2 = 6 + 6 = 12
Bilangan ke-3 =12 + 6 = 18
Bilangan ke-4 = 18 + 6 = 24
Bilangan ke-5 = 24 + 6 = 30
Bilangan ke-6 = 30 + 6 = 36
Bilangan ke-7 = 36 + 6 = 42
Bilangan ke-8 = 42 + 6 = 48
Bilangan ke-9 = 48 + 6 = 54
Bilangan ke-10 = 54 + 6 = 60

Jadi, 10 bilangan pertama dari penjumlahan bilangan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.

Baca Juga :  Siapakah malaikat yang bertugas mencabut nyawa?