Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. jika sisi persegi 10cm dan lebar persegi panjang 8cm. hitunglah luas persegi dan persegi panjang!

keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. jika sisi persegi 10cm dan lebar persegi panjang 8cm. hitunglah luas persegi dan persegi panjang!

Jawaban: 100 cm^2 dan 96 cm^2

Pembahasan:
Ingat! Rumus keliling dan luas berikut.
Keliling persegi = 4 x s
Keliling persegi panjang = 2 x (p +l)
Luas persegi = s x s
Luas persegi panjang = p x l

Keterangan:
s = panjang sisi persegi
p = panjang persegi panjang
l = lebar persegi panjang

Diketahui:
s = 10 cm
l = 8 cm
Keliling persegi = keliling persegi panjang

Mencari panjang persegi panjang:
Keliling persegi = keliling persegi panjang
4 x s = 2 x (p + l)
4 x 10 = 2 x (p + 8)
40 = 2p + 16
40 – 16 = 2p
24 = 2p
p = 24 : 2
p = 12 cm

Mencari luas persegi:
Luas persegi = s x s
= 10 x 10
= 100 cm^2

Mencari luas persegi panjang:
Luas persegi panjang = p x l
= 12 x 8
= 96 cm^2

Jadi, luas persegi dan persegi panjang berturut-turut adalah 100 cm^2 dan 96 cm^2.

Baca Juga :  Gawea ukara nganggo basa krama adhedhasar tembung-tembung ing ngisor iki 1. nyemak 2. nyerat 3. nyuwun pirsa 4. Maringi 5. prigel 6. nedha 7. trenyuh 8. mirengaken 9. cariyos 10. mirsani bantu jawab yaa...​