Turunan fungsi f(x)=(x+5)(x²-x+3) adalah f'(x)=

turunan fungsi f(x)=(x+5)(x²-x+3) adalah f'(x)=

Jawabannya adalah f'(x) = 3x² + 8x – 2

Ingat aturan turunan berikut ini:
f(x) = ax^n → f'(x) = n·a·x^(n-1)
f(x) = kx → f'(x) = k
f(x) = c → f'(x) = 0
f(x) = u(x) · v(x) → f'(x) = u'(x)·v(x) + v'(x)·u(x)

Diketahui :
f(x)=(x+5)(x²-x+3)
Misalkan :
u(x) = x + 5 → u'(x) = 1
v(x) = x²-x+3 → v'(x) = 2x – 1

f(x) = u(x) · v(x)
f'(x) = u'(x)·v(x) + v'(x)·u(x)
= (1) · (x²-x+3) + (2x-1) · (x+5)
= x²-x+3 + 2x² + 10x – x – 5
= x² + 2x² – x + 10x – x + 3 – 5
= 3x² + 8x – 2

Jadi diperoleh turunan fungsi tersebut yaitu f'(x) = 3x² + 8x – 2

Baca Juga :  Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di republik Indonesia​