Breaking News

Firna mempunyai 2 potong pita biru. Setiap pita panjangnya 1/2 meter. Ia juga mempunyai 3 potong pita putih. Setiap pita panjangnya 3/4 meter. Panjang pita Firna adalah ….

Firna mempunyai 2 potong pita biru. Setiap pita panjangnya 1/2 meter. Ia juga mempunyai 3 potong pita putih. Setiap pita panjangnya 3/4 meter. Panjang pita Firna adalah ….
a. 3 1/2
b. 3 1/4
c. 3 1/3
d. 3 3/4

Jawaban : b
Perhatikan penjelasan berikut.

Ingat.
• Konsep perkalian bilangan bulat dengan pecahan:
a × c/d = ac/d
• Konsep penjumlahan bilangan bulat dan pecahan:
a + b/c = a b/c
• Untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan, terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari bilangan pada penyebut. Setelah sama, operasikan penjumlahan atau pengurangan pada pembilangnya, sedangkan penyebut tetep.
KPK merupakan hasil kali semua faktor prima bilangan, jika terdapat faktor yang sama maka pilih faktor dengan pangkat terbesar.

Ingat urutan pada pengerjaan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut:
1. Hitung operasi yang terdapat dalam tanda kurung
2. Hitung operasi yang terdapat pangkat dan akar
3. Hitung operasi perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan
4. Hitung operasi penambahan dan pengurangan dari kiri ke kanan

Maka panjang pita Firna dapat ditentukan sebagai berikut.

Panjang pita
= (2 × 1/2) + (3 × 3/4)
= 2/2 + 9/4 –> KPK dari 2 dan 4 adalah 4
= (2×2)/(2×2) + 9/4
= 4/4 + 9/4
= 13/4
= (12 + 1)/4
= 12/4 + 1/4
= 3 + 1/4
= 3 1/4 meter

Jadi, jawaban yang benar adalah b.

Semoga membantu ya 🙂

Baca Juga :  Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ...