Breaking News

Diketahui cos (2x) =½√3 dengan 0≤x≤180°. Himpunan persamaannya adalah….

Diketahui cos (2x) =½√3 dengan 0≤x≤180°. Himpunan persamaannya adalah….

a. {30°, 150°}
b. {60°, 150°}
c. {30°, 120°}
d. {60°, 300°}
e. {30°, 330°}​

Jawaban

15° atau 165°

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

cos (2x) =½√3

cos (2x) = cos 30 atau cos (2x) = cos 330

2x = 30° atau 2x = 330°

x = 30/2. = 330/2

= 15° = 165

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Diketahui vektor u= (0, -2) dan v= (-3, 5) jika a=2u-v dan b = u-2v hasil a. b adalah