Diketahui fungsi f(x) = 3 − 4x. Jika lim(x→p) f(x) = p − 2, nilai p =…

Diketahui fungsi f(x) = 3 − 4x. Jika lim(x→p) f(x) = p − 2, nilai p =…
A. 1
B. 3/5
C. -1
D. -5/3
E. -2

Rumus fungsi f(x) = 3 − 4x dan diketahui lim f(x) = p – 2.
x-p
Nilai p yang memenuhi adalah p = 1.

Baca Juga :  Gradien garis singgung kurva y=x²+2x+1 pada titik berabsis 1 sama dengan ...