Jika pada belah ketupat ABCD diketahui sudutA = (2x – 5°) dan sudutD = (3x + 10°), maka nilai x adalah

jika pada belah ketupat ABCD diketahui sudutA = (2x – 5°) dan sudutD = (3x + 10°), maka nilai x adalah

Jawaban yang benar adalah 35°.

Ingat!
Sifat sudut pada belah ketupat berikut ini:
– sudut-sudut yang berhadapan bernilai sama besar.
– jumlah sudut belah ketupat adalah 360°.

Diketahui belah ketupat ABCD dengan ∠A = (2x – 5°) dan ∠D = (3x + 10°).

Pembahasan:

Berdasarkan konsep di atas maka berlaku:
∠A = ∠C, ∠B = ∠D, dan ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°.

Karena ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360° maka didapat:
∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 360°
∠A + ∠D + ∠A + ∠D = 360°
2∠A + 2∠D = 360°
(2(2x – 5°)) +( 2(3x + 10°)) = 360°
4x – 10° + 6x + 20° = 360°
10x + 10° = 360°
10x = 360° – 10°
10x = 350°
x = 350°/10
x = 35°

Dengan demikian, nilai x adalah 35°.

Semoga membantu ya 🙂

Baca Juga :  Apabila terjadi kekeringan sehingga hilangnya nutrisi di tanah menyebabkan produsen rumput menghilang, maka apa yang akan terjadi dengan rantai makanan tersebut?