Diketahui keliling taman berbentuk persegi panjang pada rancangan adalah 54 cm, apabila perbandingan panjang dan lebar taman 7:2 dan skala pada taman 1:100, luas taman sebenarnya adalah ….

Diketahui keliling taman berbentuk persegi panjang pada rancangan adalah 54 cm, apabila perbandingan panjang dan lebar taman 7:2 dan skala pada taman 1:100, luas taman sebenarnya adalah ….
A. 12600 m²
B. 1260 m²
C. 126 m²
D. 12,6 m²

Jawaban yang benar adalah C.

Perhatikan konsep berikut.
keliling persegi panjang = 2(panjang + lebar)
luas persegi panjang = panjang x lebar
ukuran sebenarnya = ukuran pada denah/skala
1 cm = 1 : 100 m

Diketahui bahwa perbandingan panjang dan lebar taman 7 : 2.
Misalkan:
panjang = 7a
lebar = 2a

Nilai a yaitu:
keliling taman = 2(panjang + lebar)
54 = 2(7a + 2a)
54 = 2(9a)
54 = 18a
a = 54/18
a = 3

Panjang dan lebar pada peta yaitu:
panjang = 7a = 7(3) = 21 cm
lebar = 2a = 2(3) = 6 cm

Panjang sebenarnya yaitu:
panjang sebenarnya = 21/(1 : 100)
panjang sebenarnya = 21 x 100/1
panjang sebenarnya = 2.100 cm
panjang sebenarnya = 2.100 : 100 m
panjang sebenarnya = 21 m

Lebar sebenarnya yaitu:
lebar sebenarnya = 6/(1 : 100)
lebar sebenarnya = 6 x 100/1
lebar sebenarnya = 600 cm
lebar sebenarnya = 600 : 100 m
lebar sebenarnya = 6 m

Luas taman sebenarnya yaitu:
luas taman sebenarnya = panjang sebenarnya x lebar sebenarnya
luas taman sebenarnya = 21 x 6
luas taman sebenarnya = 126 m²

Dengan demikian luas taman sebenarnya adalah 126 m².
Oleh karena itu, jawabannya adalah C.
Semoga membantu ya, semangat belajar 🙂

Baca Juga :  Jika dibuat garis melalui garis titik A dan B bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap Sumbu -x dan Sumbu-y Jika dibuat garis melalui garis titik A dan C bagaimana kedudukan garis terhadap Sumbu -x dan sumbu-y Jika dibuat garis melalui garis titik B dan C, bagaimana kedudakan garis terhadap sumbu-x dan sumbu-y ​