Lilin diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 20 cm jika lilin diletakkan pada jarak 15 cm didepan cermin tentukan

lilin diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 20 cm jika lilin diletakkan pada jarak 15 cm didepan cermin tentukan

A. letak bayangan atau sifat
B. perbesaran bayangan
C. gambarkan bayangannya

f = 25 cm
So = 20 cm
1/f = 1/So + 1/Si
1/25 = 1/20 + 1/Si
1/Si = 1/25 – 1/20 = 4/100 – 5/100 = – 1/100
Si = – 100 cm
Jd bayangan maya terletak 100 cm di belakang cermin
Sifat bayangan :
– maya
– tegak
– diperbesar

Baca Juga :  Mengapa tabung reaksi yang telah digunakan harus disimpan pada rak tabung reaksi ​