Breaking News

Segitiga manakah yang sebangun, yang sisi nya dinyatakan dalam 3 bilangan berurutan di bawah ini adalah

Segitiga manakah yang sebangun, yang sisi nya dinyatakan dalam 3 bilangan berurutan di bawah ini adalah

(A) (1.2, 3) dan (4, 5, 6)

(B) (2,4,3), dan (2, 5, 4)

(C) (4,5,6 )dan(6,7½,10)

(D) (2½,4, 6) dan 12½,20,30)

Jawaban yang benar adalah D. (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30).

Pembahasan:
Dua bangun dikatakan sebangun, apabila sudut-sudutnya sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar.

Ketika dua segitiga dikatakan sebangun, seperti pada gambar ∆ABC sebangun dengan ∆DEF (lihat gambar di bawah), maka berlaku
AB/DE = BC/EF = CA/FD

Maka pasangan segitiga yang sebangun, adalah:
(A) (1, 2, 3) dan (4, 5, 6)
¼ = ⅖ = 3/6
¼ ≠ ⅖ ≠ ½ (tidak sebangun)

(B) (2, 4, 3) dan (2, 5, 4)
2/2 = ⅘ = ¾
1 ≠ ⅘ ≠ ¾ (tidak sebangun)

(C) (4, 5, 6) dan (6, 7½, 10)
4/6 = 5/7½ = 6/10
⅔ = ⅔ ≠ ⅗ (tidak sebangun)

(D) (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30)
2½/12½ = 4/20 = 6/30
⅕ = ⅕ = ⅕ (sebangun)

Jadi, pasangan segitiga yang sebangun adalah D. (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30).

Jawaban yang benar adalah D. (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30).  Pembahasan: Dua bangun dikatakan sebangun, apabila sudut-sudutnya sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar.  Ketika dua segitiga dikatakan sebangun, seperti pada gambar ∆ABC sebangun dengan ∆DEF (lihat gambar di bawah), maka berlaku AB/DE = BC/EF = CA/FD  Maka pasangan segitiga yang sebangun, adalah: (A) (1, 2, 3) dan (4, 5, 6) ¼ = ⅖ = 3/6 ¼ ≠ ⅖ ≠ ½ (tidak sebangun)  (B) (2, 4, 3) dan (2, 5, 4) 2/2 = ⅘ = ¾ 1 ≠ ⅘ ≠ ¾ (tidak sebangun)  (C) (4, 5, 6) dan (6, 7½, 10) 4/6 = 5/7½ = 6/10 ⅔ = ⅔ ≠ ⅗ (tidak sebangun)  (D) (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30) 2½/12½ = 4/20 = 6/30 ⅕ = ⅕ = ⅕ (sebangun)  Jadi, pasangan segitiga yang sebangun adalah D. (2½, 4, 6) dan (12½, 20, 30).

Baca Juga :  Tulislah Notasi Ilmiah bilangan-bilangan berikut. d. 0,01