ion adalah

ion adalah

Ion adalah atom/molekul yang telah melepaskan atau menangkap elektron utk mencapai kestabilan.
jenis2 ion:
– kation : ion positif.
– anion : ion Negatif

Baca Juga :  Konfigurasi ion besi(III) ₂₆Fe³⁺, mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak ....