Nilai dari f(0)=-cos teta + 2 sin (2teta) dengan teta=phi/2 adalah

nilai dari f(0)=-cos teta + 2 sin (2teta) dengan teta=phi/2 adalah

Trigonometri Fungsi
substitusi langsung

f(θ) = cos θ + 2 sin 2θ

θ = π/2 = 180°/2 = 90°
f(π/2) = f(90°)
= cos 90° + 2 sin (2 × 90°)
= 0 + 2 . 0
= 0

Nilai dari f(π/2) adalah 0.

Baca Juga :  Kegiatan yang dapat menghasilkan gas rumah kaca paling banyak di atmosfer adalah ....