Breaking News

Gas oksigen dengan volume V, suhu T, dan tekanan P berada dalam silinder yang ditutup dengan klep. bila klep ditekan, volume oksigen menjadi 3/4 V dan suhunya menjadi 3/2 T. perbandingan tekanan awal dan tekan akhir gas adalah …..

gas oksigen dengan volume V, suhu T, dan tekanan P berada dalam silinder yang ditutup dengan klep. bila klep ditekan, volume oksigen menjadi 3/4 V dan suhunya menjadi 3/2 T. perbandingan tekanan awal dan tekan akhir gas adalah …..

Jawabannya adalah 1 : 2.

Dalam menyelesaikan persoalan gas yang massanya tetap yang mengalami dua keadaan (keadaan 1 dan keadaan 2) berlaku persamaan gas ideal, dimana hasil kali dari volume dengan tekanan dibagi dengan suhu pada suatu gas di dalam ruang tertutup adalah konstan, yaitu :
(P1 V1)/T1 = (P2 V2)/T2
dengan
P1 = tekanan gas mula-mula (Pa atau atm)
P2 = tekanan gas akhir (Pa atau atm)
V1 = volume gas mula-mula (m³)
V2 = volume gas akhir (m³)
T1 = suhu mula-mula (K)
T2 = suhu akhir (K)

Diketahui :
V1 = V
T1 = T
V2 = 3/4 V
T2 = 3/2 T

Ditanya :
P1 : P2 =…..?

Pembahasan :
P1 V1/T1 = P2 V2/T2
P1 V/T = P2 (3/4 V)/(3/2 T)
P1/P2 = 1/2
P1 : P2 = 1 : 2

Jadi perbandingan tekanan awal dan tekanan akhir gas adalah 1 : 2.

Baca Juga :  Tulislah sifat asam,basa dan netral dari garam berikut b)KCN