Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ….

Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ….
a. Adhi nangis goro-goro tiba
b. Budi dikongkon ibune tuku gula
c. Bayu numpak sepur seneng banget
d. Santi nyirami kembang ing pekarangan

Tuladha ukara tanggap yaiku B. Budi dikongkon ibune tuku gula.

Mari kita simak pembahasannya.

Ukara tanggap yaiku ukara kang asipat pasif, dene kang sipate aktif yaiku ukara tanduk.

Strukture ukara tanggap yaiku ukara kang wasesane (predikate) nganggo tembung kriya utawa. Ukara tanggap nduweni ater-ater tripurusa (dak, ko, di). Jejere ukara tanggap biasane diwenehi tembung gaweyan (dikenai pekerjaan).

Ana ing soal kang kalebu ukara tanggap yaiku “Budi dikongkon ibune tuku gula”, amarga ana ater-ater tripurusa yaiku “di” ing ngarepe “kongkon”.

Baca Juga :  Pecahan campuran 67/8 dapat diubah menjadi ....