Golekana tegese Tembung Tembung ing ngisor Iki , banjur gawenen ukarane!!!

Golekana tegese Tembung Tembung ing ngisor Iki , banjur gawenen ukarane!!!

1. Sekar tegese…..
contoh ukara…..

2. catur tegese….
contoh ukara…..

3. kalantur tegese….
contoh ukara…..

4. katutuh tegese….
contoh ukara…..

5. awon tegese….
contoh ukara….

6. Sayekti tegese….
contoh ukara…..

7. tiniru tegese….
contoh ukara….

8. sudra tegese….
contoh ukara….

9. papeki tegese….
contoh ukara…

10. wurukipun tegese….
contoh ukara….

11. cinatur tegese…
contoh ukara….

12. Nora tegese….
contoh ukara…..

13. pitutur tegese…..
contoh ukara…..

14. katula-tula ……
contoh ukara….

15. kedaluwarsa …..
contoh ukara….

16. kebanjur …..
contoh ukara…..

17. becik……
contoh ukara….

18. polah tegese….
contoh ukara…..

19. kojur tegese….
contoh ukara…..

20. Sira tegese….
contoh ukara:…..

Golek tegese tembung ing ngisor banjur digawe ukarane

1.  Sekar tegese kembang.

Sekar kenanga wontenipun wingking griya katon ayu tenan.

2. Catur tegese papat.

Pak Dayu anake akehe catur wanda.

3. Kalantur tegese kadung.

Inggit kalantur mangan panganan sing mambu kanthi loro wetenge.

4. Katutuh tegese dituduh.

Ayu katutuh njupuk dhuwit karo kanca kelase.

5. Awon tegese ala.

Sipat kang awon bakal gawa karma gawe dewe.

6. Sayekti tegese sejati.

Wong sing dhuwur ilmu, bakal nduweni pitutur kang sayekti.

7. Tiniru tegese ditiru.

Wong sing andhap ashor kudune tiniru karo kene.

8. Sudra tegese wong sing kastane nisor.

Uripmu kaya wong sudra, saben lapo ae ora diajeni wong liya.

9. Papeki tegese drajate nisor.

Wong iku aja ndelok wong liya papeki, kudune pada saling ngurmati.

10. Wurukipun tegese nandangi.

Bapak remen wurukipun ngasta damel ingkang anteb.

11. Cinatur tegese diomongke.

Baca Juga :  Degree of Comparison. Alan has ____ money than Ben. (little)

Napa sing dicinatur Pak Guru pasti apik gawe awakdhewe.

12. Nora tegese ora.

Dados tiyang kadosipun nora dumeh.

13. Pitutur tegese piwulang kabecikan.

Pitutur kang sae kudu dilakoni.

14. Katula-tula tegese kejiret.

Adi katula-tula omongane kiyambak.

15. Kedaluwarsa tegese barang utawa panganan sing wis mambu utawa gak iso digawe neh.

Ojo mangan panganan iku! Mergane wis kedaluwarsa.

16. Kebanjur tegese kadung.

Uripmu kebanjur akeh sing nggridui.

17. Becik tegese apik.

Becik kethithik ala ketara.

18. Polah tegese tingkah laku.

Polahe adhikku ora iso meneng.

19. Kojur tegese cilaka.

Yen ora patuh marang wong tuwa, uripmu bakal cilaka.

20. Sira tegese awakmu.

Sira sampun dhahar?

 

 

Pembahasan

Tembung diatas merupakan kumpulan dari beberapa kata dalam Serat Wulangreh pupuh Gambuh yang berjudul “Polah kang Kalantur“. Menjelaskan celakanya orang yang tidak patuh terhadap nasihat-nasihat yang sudah diberikan.

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com