100ml larutan NH3 0,1M mempunyai ph sebesar 11 , maka larutan tersebut mempunyai tetapan disosiasi sebesar …

100ml larutan NH3 0,1M mempunyai ph sebesar 11 , maka larutan tersebut mempunyai tetapan disosiasi sebesar …
A. 10^-7
B. 10^-6
C. 10^-5
D. 10^-4
E. 10^-3

Jawaban yang tepat adalah C.

pH = 11
pOH = 14 – pH
pOH = 14 – 11
pOH = 3
[OH-] = 10^-3 M

[OH-] = √Kb x M
10^-3 M = √Kb x 0,1 M
(10^-3)^2 = Kb x 0,1 M
Kb = 10^-6/0,1 M
Kb = 10^-5

Jadi, tetapan disosiasi NH3 adalah 10^-5.

Baca Juga :  Tuliskan jaringan jaringan pada tumbuhan