Jika terdapat lonjong yang sebangun dengan perbandingan sisi 2:1 berbentuk belah ketupat seperti gambar dibawah ini. tentukan panjang PS.

Umat islam merayakan hari kemenangan yang disebut hari raya adul fitri setelah berpuasa satu bulan lamanya. Biasanya dalam acara perayaan tersebut umat islam membuat banyak hidangan makanan. Salah satu makanan yang wajib ada adalah ketupat lonjong. Jika terdapat lonjong yang sebangun dengan perbandingan sisi 2:1 berbentuk belah ketupat seperti gambar dibawah ini. tentukan panjang PS.

Jika terdapat lonjong yang sebangun dengan perbandingan sisi 2:1 berbentuk belah ketupat seperti gambar dibawah ini. tentukan panjang PS.

AB = 15cm
Perbandingan sisi = 2:1
PS = 15 ÷ 2/1
= 7, 5 cm

Baca Juga :  The mango... by Dina yesterday.