6. Ayo nyritakake isine Gathotkaca Gugur nganggo basamudh Ora ana salahe kowe nggunakake basa padinanmu. Sadun nyritakake luwih dawa diwiwiti gawe ukara saka tembung angel-angel dhisik. Tuladha: tumbal → Gathotkaca rila gugur dadi tumbal ing peperangan. A. Telukane d. Nerak g. Wisudha b. Muntab e. Palereman h. Pralaya c. Madeg senapati f. Cidra i. Sukma​.

6. Ayo nyritakake isine Gathotkaca Gugur nganggo basamudh Ora ana salahe kowe nggunakake basa padinanmu. Sadun nyritakake luwih dawa diwiwiti gawe ukara saka tembung angel-angel dhisik. Tuladha: tumbal → Gathotkaca rila gugur dadi tumbal ing peperangan. A. Telukane d. Nerak g. Wisudha b. Muntab e. Palereman h. Pralaya c. Madeg senapati f. Cidra i. Sukma​.

Nyeritakake Gathotkaca gugur nganggo basa dewe gawe ukara ing ngisor iki.

  • Telukane

Para prajurit ing negara telukane Pandhawa lan Kurawa akeh sing dadi korban ning perang Bharatayudha.

  • Nerak

Adipati Karna nerak aturane perang, amarga nyerang kubu Pandhawa pas wayah bengi.

  • Wisudha

Raden Gathotka diwisudha dadi senapatine Pandhawa.

  • Muntab

Amarga diserang balane Karna, Gathotkaca ngamuk. Banjur muntabe kuwi awujud dadi raseksa.

  • Palereman

Saben sisih saka Kurawa lan Pandhawa padha palereman kanggo perang sesuk.

  • Pralaya

Sanalika prajurit Korawa pralaya amarga kasektene Gathutkaca sing kuwat.

  • Madeg senapati

Raden Gathotkaca madeg senapati dening Sri Kresna.

  • Cidra

Adipati Karna cidra marang perang amarga nyerang Pandhawa ing wayah bengi.

  • Sukma

Raden Gathotkaca meraga sukma dening keris Kunta Wijayandanu.

 

 

Pembahasan

Perang Bharatayudha merupakan perang antara kubu Pandhawa dan Kurawa dalam memperebutkan negara Astina. Saat Gathotkaca menjadi panglima perang, dia diserang oleh pasukan Karna yang melakukan kecurangan dengan menyerang pasukan Pandhawa pada malam hari. Menggunakan keris Kunta Wijayandanu, Gathotkaca akhirnya gugur di tangan Adipati Karna.

 

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com

Baca Juga :  Solusi agar budaya lokal tidak tersisih karena pengaruh globalisasi